2012. gada 5. novembris

Psiholoģija izšķir dažāda veida atkarības. Bieži vien cilvēki domā, ka līdzatkarība ir saistīta ar
alkohola vai narkotisko vielu lietošanu, vai ar azartspēlēm, vai vēl ko līdzīgu. Bet eksistē arī
ne tik skaidri redzama situācija, kad tuvs cilvēks nopietni cieš no augstākminētās atkarības.

līdzatkarības simptomiPiemēram, sieviete, kuras vīrs pārmērīgi lieto alkoholu nevar juties labi, jo viņu ietekmē vīra
alkohola atkarības izraisītā situācija. Bet viņa necīnās ar apstākļiem un nespēj ietekmēt vīra
izvēlēto dzīves veidu. Viņa nespēj ne pateikt, ne izdarīt kaut ko pret vīra gribu. Tieši tādu
situāciju sauc par līdzatkarību.

Var būt arī situācijas, kad cilvēks jūt atkarību no kādas sociālās grupas vai konkrētas
personas, kas viņu vienmēr kaut kādā veidā ietekme, piemēram, apvaino, aizvaino vai
pazemo.

psiholoiskie simptomiLīdzatkarības simptomi ir sekojoši:

– Bezspēcības sajūta, izjūta, ka citi nosaka un ietekmē tavu rīcību, domas, uzvedību.

– Izjūta, ka esi lamatās, kur tevi vienmēr pazemo;

– Zems pašnovērtējums;

– Pastavīgas akceptacijas un citu cilvēku psiholoģiska atbalsta vajadzība;

– Sajūta, ka neko neesi spējīgs mainīt, ka nekas nav atkaŗīgs no tevis;

– Arējo stimulatoru nepieciešamība lai novērstos no pārdzīvojumiem (alkohols, pārmerīga
ēstgriba, darbs un t.t.);

– Psiholoģisko robežu nenoteiktība;

– Mocekļa vai āksta sajūta;


Leave a Reply