2012. gada 26. septembris

kredīti uzņēmumiem no ESLīdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā, ikvienam radās iespēja attīstīt savu uzņēmējdarbību, piesaistot tai Eiropas Savienības finansējumu. Tas kļuvis ne tikai par jaunas pieredzes pamatu, bet arī par sava veida sevis pierādīšanu. Saņemtā nauda ir kā uzticības kredīti uzņēmumiem, kas nereti tiek izsniegti tikai tad, ja rekomendācijas projektiem devušas valsts iestādes.uzticības kredīti uzņēmumiem

Šāds atbalsts uzņēmumiem, kas aplūkojams kā uzticības kredīti, ir vērtējams divējādi. Pirmkārt, tas rada vidi, kur dabiskā veidā tiek atsijāti tie uzņēmumi, kas nespēj attaisnot sev izvirzītās prasības (citiem vārdiem – nespēj pierādīt, ka ir uzticības vērti), tādējādi liekot katram no tiem pārvērtēt savu darbību un tās rezultātus. Otrkārt, tā ir iespēja saņemt papildu investīcijas, pat tad, ja uzņēmējdarbībai piesaistīti jau citi kredīti vai to nepieciešams darīt projekta izstrādes laikā.

Katrā ziņā – pieaugot realizēto projektu skaitam, pieaug arī valsts ekonomikas potenciāls. Bet, ja pilnā mērā tiek attaisnoti ar finansiālo ieguldījumi saistītie uzticības kredīti, uzņēmumiem ir iespēja dot ieguldījumu valsts tēla veidošanā starptautiskajā līmenī. Ceļš uz individuāliem panākumiem tādā veidā ir arī ceļš uz sabiedrības labklājību.Leave a Reply