Likumdevēji un reālā dzīve

Author: Redaktors
2012. gada 19. augusts

Katru gadu tiek ieviesi aizvien jauni likumi un regulējumi. Daudzi no tiem ieviesti balstoties uz Eiropas Savienības prasībām, citi savukārt -uz ministriju darba grupu un dažadu departamentu spriedelējumu pamata. Daudzi vai pat vairākums no šiem jaunajiem regulējumiem, diemžēl, ir pilnīgi neiederīgi reālāja dzīvē. Tas tāpēc, ka tos veido cilvēki, kuri konkrēto problēmu risina teorētiski un viņiem nav pat nojausmas kā šī teorija ir spējīga iedzīvoties reālajā dzīvē.

Latvijas likumdošanas procesā trūkst visnotaļ svarīga procesa, kas iekļautu sevī konsultacijas un darba grupas ar konkrēto nozaru speciālistiem – praktiķiem, ne tikai organizācijām un apvienībām, kas savā veidā arī ir tikai teorētiķi. Spilgts piemērs tam Eiropas līmenī bija kaut vai skandalozais ACTA regulējums. Latvijas līmenī tādu ACTA ir ik uz soļa, kuri tiek lobēti no konkrētas interešu grupas puses, bet konsultēti ar organizācijām, kuras tiek ieteiktas no lobiju puses, bet konkrētās nozares speciālisti par jauna noregulējuma izveidi uzzin nejauši, informācijas noplūdes rezultātā.

Kamēr likumdošanas procesu veidos četrās sienās ieslēgtu teorētiķu grupa, tikmēr reālājā dzīvē pilnīgi nekas nemainīsies.


Leave a Reply