Metālapstrādes aizsākumi

Author: Nina Saveljeva
2013. gada 9. maijs

Metāla konstrukcijaPastāv jomas un nozares, kurām ir grūti noteikt to sākuma posmu, viena no tām ir metālapstrāde. Mēs varam spriest un domāt, ka metālapstrāde ir tikpat sena, cik sen uz zemes staigā cilvēks, jo nav  precīzu datu pat to, kas un kad ir aizsācis metālapstrādi.

Dažādus metāla priekšmetus – nažus, darba rīkus, āmurus un cirvjus ir kaluši no metāla jau mūsu senči pirms vairākiem gadsimtiem un laika gaitā šis process ir saglabājies un pilnveidojies, attīstot nozari, kuru mūsdienās sauc par metālapstrādi.

Metālapstrādes procesa laikā rodas dažāda smagā un vieglā tehnika, dažādas konstrkucijas, kuras pielieto būvēšanā, instrumenti un darba rīki, kāpnes, trepju un balkonu margas.
Metālapstrāde ir neaizvietojama ne ar ko, bez šīs sfēras pat ar mūsdienu tehnoloģijām neiztikt.


Comments are closed.