2012. gada 5. novembris

Psiholoģija izšķir dažāda veida atkarības. Bieži vien cilvēki domā, ka līdzatkarība ir saistīta ar
alkohola vai narkotisko vielu lietošanu, vai ar azartspēlēm, vai vēl ko līdzīgu. Bet eksistē arī
ne tik skaidri redzama situācija, kad tuvs cilvēks nopietni cieš no augstākminētās atkarības.

līdzatkarības simptomiPiemēram, sieviete, kuras vīrs pārmērīgi lieto alkoholu nevar juties labi, jo viņu ietekmē vīra
alkohola atkarības izraisītā situācija. Bet viņa necīnās ar apstākļiem un nespēj ietekmēt vīra
izvēlēto dzīves veidu. Viņa nespēj ne pateikt, ne izdarīt kaut ko pret vīra gribu. Tieši tādu
situāciju sauc par līdzatkarību.

Var būt arī situācijas, kad cilvēks jūt atkarību no kādas sociālās grupas vai konkrētas
personas, kas viņu vienmēr kaut kādā veidā ietekme, piemēram, apvaino, aizvaino vai
pazemo.

psiholoiskie simptomiLīdzatkarības simptomi ir sekojoši:

– Bezspēcības sajūta, izjūta, ka citi nosaka un ietekmē tavu rīcību, domas, uzvedību.

– Izjūta, ka esi lamatās, kur tevi vienmēr pazemo;

– Zems pašnovērtējums;

– Pastavīgas akceptacijas un citu cilvēku psiholoģiska atbalsta vajadzība;

– Sajūta, ka neko neesi spējīgs mainīt, ka nekas nav atkaŗīgs no tevis;

– Arējo stimulatoru nepieciešamība lai novērstos no pārdzīvojumiem (alkohols, pārmerīga
ēstgriba, darbs un t.t.);

– Psiholoģisko robežu nenoteiktība;

– Mocekļa vai āksta sajūta;

Наркомания

Author: Креативный Журналист
2012. gada 1. oktobris

Наркомания – это серьёзное заболевание, которое охватило собой XX век. Можно полагать, что наркоманами становятся люди из какой-то другой жизни, не той, в которой живут благополучные люди. Конечно же в этом есть доля правды. Однако случается и так, что эта беда приходит в, казалось бы, хорошую семью совершенно неожиданно!  Конечно же у такой семьи есть какие-то характеристики, но далеко не всегда окружающие человека люди бывают так мудры, что бы вовремя заметить проблемы, страхи, сомнения, одолевающие конкретного человека.

наркоманияПредшественником болезни являются психологические проблемы и проблемы социальные.

Есть определённый ряд человеческих черт, указывающих на возможность с этой проблемой столкнуться. Это – психологические комплексы, проблемы в общении, повышенная эмоциональность, длительный стресс online casino и напряжение, склонность к риску, без каких-либо оснований.  Такому человеку достаточно быть не до конца осведомлённым и попасть в дурную компанию, которая, как ему кажется, его принимает, в которой он чувствует себя комфортно. К большому сожалению это могут быть талантливейшие люди, лучшие ученики школ и т.д. А участники плохой компании вероятно и не являются какими-то злодеями, они всего-навсего связаны одинаковыми проблемами.